f

ostravica-textilia.cz

Od hlavy k patě Vás oblékne Módní dům Ostravica

Takové bylo motto nejluxusnějšího obchodního domu v Ostravě

Dnes je však slavný palác módy opuštěn a chátrá

Nedopusťme, aby nám jej nakonec zbourali!

má 7548 signatářů

výzva petice seznam signatářů internetové petice papírová petice

dokumenty ohlasy v médiích videa tiskové zprávy ke stáhnutí


Reakce na petici a články k tématu:

Zastupitelstvo města, 22. zasedání konané dne 26.11.2008

Prodej pozemků na nám. E. Beneše.

Zastupitelstvo města
k usnesení RM č. 5814/78
 ze dne 11.11.2008
 
 
 
 
(č.usnesení)

(zn.předkl.)
1534/22

30
1)
r o z h o d l o
 
prodat nemovitosti v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, svěřené městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz:
objekt bez č.p./č.e. na pozemku parc.č. 405/3 (veřejné WC)
pozemek parc.č. 405/3 - zast. plocha a nádvoří
pozemek parc.č. 405/4 - zast. plocha a nádvoří (bez stavby)
pozemek parc.č. 405/5 - zast. plocha a nádvoří (bez stavby)
pozemek parc.č. 405/8 - zast. plocha a nádvoří (bez stavby)
pozemek parc.č. 405/9 - zast. plocha a nádvoří (bez stavby)
pozemek parc.č. 407/1 - zast. plocha a nádvoří
pozemek parc.č. 407/2 - zast. plocha a nádvoří
pozemek parc.č. 407/3 - zast. plocha a nádvoří (bez stavby)
část pozemku parc.č. 405/1 - ost. plocha, zeleň o výměře 4685 m2, oddělená dle geometrického plánu č. 3044-10/2008 a nově označená jako pozemek parc.č. 405/15 - ost. plocha, zeleň
včetně součástí
za dohodnutou kupní cenu 83,080.076,- Kč

a věci movité - veřejné osvětlení na pozemku parc.č. 405/1 za kupní cenu 123.924,- Kč,

tj. za celkovou dohodnutou kupní cenu 83,204.000,- Kč
do vlastnictví společnosti AMÁDEUS REAL, a.s., se sídlem Praha 1, Dlouhá tř. 13, IČ 16193733 (viz příloha č.1)

a zřídit ve prospěch statutárního města Ostravy předkupní právo věcné k výše uvedeným nemovitostem

a uzavřít kupní smlouvu a smlouvu o předkupním právu, jejíž návrh je (včetně příloh) přílohou č. 2
předloženého materiálu s úpravouPetiční výbor:
Lukáš Černohorský – tiskový mluvčí petičního výboru (kontakt) | Ondřej Polanský – koordinátor | Michal Šíma | – zakladatel stránek Módní dům Ostravica-Textilia na facebook.com

Veřejně podporují:
Jan Becher – knihkupec, zastupitel města Ostravy | Lukáš Jansa – advokát | Radovan Lipus – režisér | Jaroslav Němec – výtvarník | Ilona Rozehnalová – antikvářka | Martin Strakoš – historik architektury

Sběrné místo pro petiční archy: Antikvariát FIDUCIA Nádražní 30, Ostrava