f

ostravica-textilia.cz

Od hlavy k patě Vás oblékne Módní dům Ostravica

Takové bylo motto nejluxusnějšího obchodního domu v Ostravě

Dnes je však slavný palác módy opuštěn a chátrá

Nedopusťme, aby nám jej nakonec zbourali!

má 7548 signatářů

výzva petice seznam signatářů internetové petice papírová petice

dokumenty ohlasy v médiích videa tiskové zprávy ke stáhnutí


Reakce na petici a články k tématu:

Zápis z 6. zasedání komise muzejní, letopisecké, názvoslovné a heraldické rady města ze dne 19. 1. 2012

Statutární město Ostrava – komise muzejní, letopisecká, názvoslovná a heraldická rady města, jednání 19. ledna 2012

[...]

Diskuze k chátrajícímu stavu budov čp. 241, 243 a 284 tvořící blok bývalého obchodního domu Ostravica (objekty čp. 241 a 243 jsou prohlášeny kulturní památkou)


Členové komise v návaznosti na jednání ze dne 3.11.2011, na kterém Mgr. Strakoš seznámil členy s informací ohledně chátrajícího stavu a dění okolo bloku bývalého obchodního domu Ostravica, vyzvali přítomného hosta Ing. Křídla, pracovníka magistrátu, do jehož gesce daná problematika spadá, k vysvětlení, proč ze strany města nebylo postupováno vůči vlastníkovi tohoto objektu razantněji a nebylo využito všech zákonných mechanismů k jejich ochraně a zachování.

Ing. Křídlo uvedl, že statutární město Ostrava v rámci výběrového řízení prodalo pozemek nacházející se v prostorách mezi nám. E. Beneše a chátrajícím objektem. Nástupným vlastníkem se stala akciová společnost AMÁDEUS REAL se sídlem Praha. S touto společností město uzavřelo smluvní vztah za podmínek dalšího nakládání s těmito objekty. S ujednáním podmínek ve smlouvě komise nebyla seznámena.

Z důvodu postupné 10ti-leté devastace spáchaných na těchto objektech a následně vydaným stanoviskům kompetentních orgánů v dané záležitosti, došlo postupnými kroky k následnému řešení a rozhodnutí:Usnesení 3/6

Komise muzejní, letopisecká, názvoslovná a heraldická rady města projednala na svém 6. zasedání alarmující situaci k chátrajícímu stavu budov čp. 241, 243 a 284 tvořící blok bývalého obchodního domu Ostravica a při vědomí nejvyšší naléhavosti:


Přítomno: 10

Hlasování: 10 pro-0 proti-0 se zdrželo schváleno


[...]Petiční výbor:
Lukáš Černohorský – tiskový mluvčí petičního výboru (kontakt) | Ondřej Polanský – koordinátor | Michal Šíma | – zakladatel stránek Módní dům Ostravica-Textilia na facebook.com

Veřejně podporují:
Jan Becher – knihkupec, zastupitel města Ostravy | Lukáš Jansa – advokát | Radovan Lipus – režisér | Jaroslav Němec – výtvarník | Ilona Rozehnalová – antikvářka | Martin Strakoš – historik architektury

Sběrné místo pro petiční archy: Antikvariát FIDUCIA Nádražní 30, Ostrava