f

ostravica-textilia.cz

Od hlavy k patě Vás oblékne Módní dům Ostravica

Takové bylo motto nejluxusnějšího obchodního domu v Ostravě

Dnes je však slavný palác módy opuštěn a chátrá

Nedopusťme, aby nám jej nakonec zbourali!

má 7548 signatářů

výzva petice seznam signatářů internetové petice papírová petice

dokumenty ohlasy v médiích videa tiskové zprávy ke stáhnutí


Reakce na petici a články k tématu:

Zápis z jednání 2. 8. 2012

Zápis z jednání uskutečněného dne 2.8.2012 od 11.00 hodin mezi zástupci Statutárního města Ostrava a zástupci společnosti AMADEUS REÁL, a.s.

Základní shrnutí z jednání uskutečněného dne 2.8.2012 od 11.00 hodin v budově magistrátu Statutárního města Ostravy v místnosti č. 205 uskutečného mezi:

zástupci Statutárního města Ostrava (SMO):
Ing. Petrem Kajnarem, primátorem SMO
Mgr. Renatou Kolkovou, vedoucí legislativního a právního odboru SMO
JUDr. Petrem Pyšným, advokátem
Ing. Arch. Cyril Vltavský, hlavní architekt SMO

zástupci společnosti AMADEUS REÁL, a.s. (AR)
Václav Klán, předseda představenstva
Mgr Vladimír Uhde, advokát Mgr. Jan Petřík, advokát

1.    Úvodem schůzky bylo ze strany pana primátora a JUDr. Pyšného, advokáta shrnuto stanovisko  SMO   ke  stavu  projektu  OC  Ostravica,   bylo  konstatováno  vnímání odlišnosti právních názorů na věc a následně byla společnost AR vyzvána ke sdělení stanoviska, zda je připravena v projektu OC Ostravica pokračovat.

2.    Zástupci  společnosti AR  konstatovali,  že  projekt  byl  bezdůvodným  zásahem  -rozhodnutím Rady městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz (MOAP) fakticky i právně zmařen. Nesouhlas MOAP byl totiž vydán jednak v rozporu s uzavřenou kupní smlouvou mezi AR a SMO a zároveň v nejklíčovějším stádiu územního řízení. Bez souhlasu MOAP nebylo možné v územním řízení pokračovat a řízení bylo následně i zastaveno.

Další, a ještě závažnější, negativní důsledky pro projekt měla mediální vyjádření zástupců MOAP. Díky nim projektu odstoupil nejdůležitější partner - financující banka a zároveň i klíčoví nájemci budoucích nebytových prostor v OC Ostravica. Tímto zásahem byl projekt OC Ostravica zmařen a není již možné pokračovat v projektu tak, jak byl nastaven v minulosti.

Zástupci AR dále konstatovali, že současná situace má velmi vážné dopady i na další běžící projekty společnosti AR v jiných městech. Představitelé místních samospráv, úředníci a reprezentanti obchodních partnerů AR si totiž již všimli neuspořádané situace v rámci vztahů mezi AR a SMO, zejména pak negativních prohlášení ze strany zástupců MOAP, a situaci nevnímají pozitivně.

3.    Následovala diskuse nad překážkami projektu, jejich závažností a zkušenostmi v rámci jiných projektů realizovaných v Ostravě za přispění SMO nebo projektů realizovaných společností AR. Primátor SMO zmínil, že každý projekt obdobné velikosti má problémy a že město Ostrava se obecně snaží investorům vyjít vstříc. Diskutováno bylo i následné udělení dodatečného souhlasu ze strany MOAP a návrhu smlouvy o umístění stavby. Zástupci města zopakovali připravenost bavit se o úpravě podmínek či alternativním vyřešení současné situace týkající se projektu a nemovitostí, které měly být jeho součástí.

4.    K možnost pokračování v projektu OC Ostravica zástupci AR uvedli, ie zjišťovali možnosti financování projektu jinou bankou, nicméně na základě oslovení a jednání  s většinou velkých bankovních ústavů v ČR bylo zjištěno, že žádná z bank není  ochotna za stávající právní a faktické situace převzít financování projektu, a to ani za přibližně stejných podmínek jako původní banka. I v případě vyřešení právní situace nejsou banky ochotny přistoupit na financování projektu  bez absolutního krytí případných rizik i ze strany SMO a vždy s výrazně horšími parametry firnancování (podíl vlastních zdrojů, úrok, zajištění atd.).

5.    Zástupci společnosti AR následně potvrdili zájem o aktivní jednání za  účelem vyřešení situace. Uvedli, že nyní stojí společnost AR před rozhodnutím buďto se snažit o smírné vyřešení sporu ve spolupráci se SMO, nebo požadovat náhradu škody formou soudního řízení. Společnost AR deklarovala zájem na smírném řešení situace se SMO. Společnost AR je připravena jednat o využití daného území v rámci Ostravy na jiný projekt, jednat o jiném projektu, o který má zájem SMO nebo věc řešit jinak vždy tak, aby šlo o formu akceptovatelnou a výhodnou pro obě strany. Jelikož alternativní řešení by muselo být v souladu se záměry a představami SMO, které AR nezná, očekává AR, že SMO přijde s návrhem možného řešení.

6.    Obě strany se dohodly na tom, že věc interně prodiskutují a další jednání se uskuteční v měsíci září 2012.

zaznamenal Jan Petřík, advokátPetiční výbor:
Lukáš Černohorský – tiskový mluvčí petičního výboru (kontakt) | Ondřej Polanský – koordinátor | Michal Šíma | – zakladatel stránek Módní dům Ostravica-Textilia na facebook.com

Veřejně podporují:
Jan Becher – knihkupec, zastupitel města Ostravy | Lukáš Jansa – advokát | Radovan Lipus – režisér | Jaroslav Němec – výtvarník | Ilona Rozehnalová – antikvářka | Martin Strakoš – historik architektury

Sběrné místo pro petiční archy: Antikvariát FIDUCIA Nádražní 30, Ostrava