f

ostravica-textilia.cz

Od hlavy k patě Vás oblékne Módní dům Ostravica

Takové bylo motto nejluxusnějšího obchodního domu v Ostravě

Dnes je však slavný palác módy opuštěn a chátrá

Nedopusťme, aby nám jej nakonec zbourali!

má 7548 signatářů

výzva petice seznam signatářů internetové petice papírová petice

dokumenty ohlasy v médiích videa tiskové zprávy ke stáhnutí


Reakce na petici a články k tématu:

Koncept dopisu statutárního města Ostrava, schváleného na zastupitelstvu 24. 10. 2012

Návrh dopisu, kterým primátor Petr Kajnar má oznámit jak zastupitelstvo města Ostravy rozhodlo na svém zasedání konaném dne 24.10.2012. Návrh je součásti materiálu bodu jednání: Lokalita Nám. Dr. E. Beneše - návrh dalšího postupu BJ1014 03207/12.
Vážení,

dovoluji si Vám touto cestou oznámit, že na svém zasedání konaném dne 24.10.2012 se Zastupitelstvo statutárního města Ostrava zabývalo problematikou plnění závazků společnosti AMÁDEUS REAL, a.s. z Kupní smlouvy a smlouvy o předkupním právu, uzavřené dne 29.5.2009 mezi společností AMÁDEUS REAL, a.s. a statutárním městem Ostrava, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 22.10.2009 (dále jen „Kupní smlouva a smlouva o předkupním právu“) a nabídkou koupě nemovitostí v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava ze dne 5.4.2012, učiněnou statutárnímu městu Ostrava ze strany společnosti AMÁDEUS REAL, a.s.


Dle statutárního města Ostrava není odstoupení společnosti AMÁDEUS REAL, a.s. od Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva, provedené jejím dopisem ze dne 12.3.2012, právně platným a účinným úkonem, a to z důvodů, jež jsou popsány v dopise primátora statutárního města Ostrava ze dne 24. 4. 2012, jenž byl společnosti zaslán.


S ohledem na uvedené statutární město Ostrava vyzývá společnost AMÁDEUS REAL, a.s. k plnění závazků vyplývajících z Kupní smlouvy a smlouvy o předkupním právu.


K nabídce společnosti AMÁDEUS REAL, a.s. na odkup nemovitostí v k. ú. Moravská Ostrava, obce Ostrava dle nabídky ze dne 5.4.2012 uvádím, že statutární město Ostrava nemá záměr předmětné nemovitosti od společnosti do svého vlastnictví odkoupit.


S obsahem tohoto dopisu vyslovilo souhlas Zastupitelstvo statutárního města Ostrava svým usnesením … ze dne ....


S pozdravem

Ing. Petr Kajnar
Petiční výbor:
Lukáš Černohorský – tiskový mluvčí petičního výboru (kontakt) | Ondřej Polanský – koordinátor | Michal Šíma | – zakladatel stránek Módní dům Ostravica-Textilia na facebook.com

Veřejně podporují:
Jan Becher – knihkupec, zastupitel města Ostravy | Lukáš Jansa – advokát | Radovan Lipus – režisér | Jaroslav Němec – výtvarník | Ilona Rozehnalová – antikvářka | Martin Strakoš – historik architektury

Sběrné místo pro petiční archy: Antikvariát FIDUCIA Nádražní 30, Ostrava