Ostravica-Textilia.cz / Petice za zachování tří ostravských historických budov, které tvoří celek zvaný Ostravica-Textilia
f

ostravica-textilia.cz

Od hlavy k patě Vás oblékne Módní dům Ostravica

Takové bylo motto nejluxusnějšího obchodního domu v Ostravě

Dnes je však slavný palác módy opuštěn a chátrá

Nedopusťme, aby nám jej nakonec zbourali!

má 7548 signatářů

výzva petice seznam signatářů internetové petice

dokumenty ohlasy v médiích videa tiskové zprávy ke stáhnutí


Zástupce ombudsmanky šetří devastaci slavné Ostravice

tisková zpráva: Zástupce ombudsmanky šetří devastaci slavné Ostravice, OstravaBlog.cz, 20. 3. 2014

Zástupce veřejné ochránkyně práv se začal z vlastní iniciativy zabývat devastací památkově chráněných objektů bývalého obchodního domu Textilia – Ostravica a Moravsko-ostravské obchodní a průmyslové banky v Ostravě. Dosavadní poznatky totiž nasvědčují tomu, že vlastník – společnost AMÁDEUS REAL, a. s. – dlouhodobě zanedbává péči o tuto kulturní památku a neprovádí ani základní údržbu. Takové jednání je přitom v rozporu se stavebním zákonem i zákonem o státní památkové péči. Zástupce ochránkyně se proto rozhodl prověřit postup orgánů státu vůči vlastníkovi.

Podle informací z médií začala zkáza obchodního domu před 13 lety, kdy se při nepovolené rekonstrukci zřítil strop. Následné nedostatečné zajištění objektu proti vnikání a devastační činnosti nežádoucích osob vedlo ke zhoršení stavebně-technického stavu objektu, který je nyní kritický.

Jak vyplývá z hodnocení Národního památkového ústavu, opakované zatékání způsobené chybějící střešní krytinou nad dvorními trakty, chybějící částí okapového systému a okenních výplní výrazně přispělo k rozvoji statických poruch, ke zničení konstrukcí krovů, poškození stropů, obvodového zdiva a k devastaci interiérů. V důsledku nezabezpečení objektu došlo ke zcizování ocelových prvků nosných konstrukcí apod., což se rovněž negativně projevilo na narušení stability. Objekt je proto zařazen na seznam nejohroženějších kulturních památek v České republice.

Úřady se v letech 2011-2013 snažily přimět vlastníka k plnění zákonem stanovených povinností. Vzhledem k nečinnosti vlastníka s ním bylo zahájeno správní řízení a za zanedbání péče o památkově chráněné stavby mu byla uložena pokuta, která však dosud není pravomocná. Současně bylo vlastníkovi nařízeno provést do konce února 2014 udržovací práce k zabezpečení objektu, aby nedocházelo k další devastaci, v první řadě zamezit zatékání do objektu.

Podle zástupce veřejné ochránkyně práv, který se chátráním bývalého obchodního domu Ostravica nyní zabývá, nelze přehlédnout podobnost s kauzou zdevastovaného areálu Lázní Kyselka. Šetření veřejného ochránce práv, důsledná práce úřadů a zájem veřejnosti zde vyvolaly tlak na vlastníka památky, který se o ni následně začal starat, jak mu ukládá zákon (viz aktuálně např. celková oprava domu Stallburg v Kyselce). Zástupce ochránkyně věří, že podobně se podaří přinutit vlastníka památkově chráněných objektů v Ostravě k plnění zákonem stanovených povinností.

Zdroj: http://ostravablog.cz/zpravy/zastupce-ombudsmanky-setri-devastaci-slavne-ostravice/ Petiční výbor:
Lukáš Černohorský – tiskový mluvčí petičního výboru (kontakt) | Ondřej Polanský – koordinátor | Michal Šíma | – zakladatel stránek Módní dům Ostravica-Textilia na facebook.com

Veřejně podporují:
Jan Becher – knihkupec, zastupitel města Ostravy | Lukáš Jansa – advokát | Radovan Lipus – režisér | Jaroslav Němec – výtvarník | Ilona Rozehnalová – antikvářka | Martin Strakoš – historik architektury

Sběrné místo pro petiční archy: Antikvariát FIDUCIA Nádražní 30, Ostrava