Ostravica-Textilia.cz / Petice za zachování tří ostravských historických budov, které tvoří celek zvaný Ostravica-Textilia
f

ostravica-textilia.cz

Od hlavy k patě Vás oblékne Módní dům Ostravica

Takové bylo motto nejluxusnějšího obchodního domu v Ostravě

Dnes je však slavný palác módy opuštěn a chátrá

Nedopusťme, aby nám jej nakonec zbourali!

má 7548 signatářů

výzva petice seznam signatářů internetové petice

dokumenty ohlasy v médiích videa tiskové zprávy ke stáhnutí


Petiční výzva za zachování tří ostravských historických budov, které tvoří celek zvaný Ostravica-Textilia

Signatáři této petice požadují zachování tří historických budov:

Domy čp. 243 a 284 tvořily od 30. let 20. století areál význačného obchodního domu Textilia, posléze přejmenovaného na Ostravica. Budova bývalé Obchodní a průmyslové banky čp. 241 a 3099 je významné architektonické dílo určuje do značné míry charakter Smetanova náměstí. Jména architektů, autorů zmíněných staveb, patří k zásadním pro utváření podoby Ostravy v 1. polovině 20. století. Dané stavby jsou důležité pro architektonický ráz této části historického jádra Ostravy, a navzdory svému zchátralému stavu představují důležitou součást historie města, jeho urbanismu a architektury.

Zmíněné budovy vlastní firma AMÁDEUS REAL a.s., která v developerské soutěži roku 2008 získala sousední pozemky na náměstí Dr. E. Beneše. V dubnu 2009 zastupitelstvo města schválilo prodej těchto pozemků na splátky, přičemž první splátku tvořilo pouhých třicet procent z ceny a poté měl AMÁDEUS REAL splácet dle dostupných informací pouhých pět procent v průběhu stavby. Tyto splátky jsou pro město evidentně velmi nevýhodné.

Pozemky jsou nicméně do současné doby majetkem Statutárního města Ostravy zřejmě v rámci tzv. výhrady vlastnictví. Na těchto pozemcích hodlá AMÁDEUS REAL postavit nákupní centrum, které významně naruší architektonický ráz uvedených památek a snaží se zcela evidentně docílit celkové nebo částečné demolice dvou zmíněných budov (čp. 284 a 241 a 3099).

Uvedená firma zakoupila pozemky i zmíněné domy bývalého obchodního domu Ostravica-Textilia právě z důvodů propojení nového nákupního centra a historických objektů, přičemž současně deklarovala citlivě opravit historické objekty. Je evidentní, že začlenění budov, jejich rekonstrukce by byla pro AMÁDEUS REAL finančně náročná. Proto již několik let vlastník zcela evidentně porušuje zákon o ochraně kulturních památek, a to tím, že je nechává chátrat. AMÁDEUS REAL během účasti v developerské soutěži ani jednou neuvedl, že by chtěl objekty demolovat. Zároveň však věděl, že domy čp. 241, 3099 a 243 jsou kulturními památkami, i to, v jakém jsou stavu, a tvrdil, že chce památky zachovat a náležitě využít.

Po uveřejnění výsledků a podpisu smlouvy s městem však společnost AMÁDEUS REAL ponechala budovy bez náležité ostrahy, což vedlo k razantnímu urychlení chátrání předmětných staveb. Nulová pozornost a zabezpečení (např. ostrahou, alarmem, bezpečnostními zámky) předmětných památek vedly k tomu, že neznámí pachatelé:

Zmíněné destrukce představují konkrétní poškození památkových hodnot daných staveb. Zarážející a dohady vzbuzující je navíc skutečnost, že naproti uvedeným chátrajícím stavbám se nachází historické, delší dobu nevyužívané objekty bývalého hotelu Palace. Tyto stavby však evidentně takto devastovány neznámými pachateli nejsou a neurychlují jejich chátrání, i když z logiky věci by uvedená skutečnost měla být stejná. NENÍ! Společnost AMÁDEUS REAL zjevně porušuje zákonnou povinnost vlastníka starat se o kulturní památky a současný nedobrý stav je výsledkem jeho nezájmu o historické hodnoty obchodního domu Textilia-Ostravica a jejich zachování. Tomu odpovídá i žádost AMÁDEUS REAL z poloviny roku 2011, aby Ministerstvo kultury České republiky zrušilo prohlášení za kulturní památku budovu bývalé Obchodní a průmyslové banky čp. 241 a 3099. Proti neserióznímu přístupu firmy AMÁDEUS REAL při zachování památkových hodnot dotčených staveb orgány statutárního města Ostravy, zodpovědné za památkovou péči, postupovaly velmi laxně a zasahovaly vždy až na poslední chvíli, často teprve na upozornění veřejnosti a v okamžiku kdy stav historických budov byl již zcela ve zchátralém stavu. Přitom orgány města pravomoc k zachování kulturních památek mají a měly. Proto žádáme, aby byly jak ze strany Statutárního města Ostrava, tak ze strany společnosti AMÁDEUS REAL a.s. učiněny kroky vedoucí k záchraně výše uvedených kulturních památek a historických objektů.

Z těchto důvodů signatáři:

Petiční výbor:
Lukáš Černohorský – tiskový mluvčí petičního výboru (kontakt) | Ondřej Polanský – koordinátor | Michal Šíma | – zakladatel stránek Módní dům Ostravica-Textilia na facebook.com

Veřejně podporují:
Jan Becher – knihkupec, zastupitel města Ostravy | Lukáš Jansa – advokát | Radovan Lipus – režisér | Jaroslav Němec – výtvarník | Ilona Rozehnalová – antikvářka | Martin Strakoš – historik architektury

Sběrné místo pro petiční archy: Antikvariát FIDUCIA Nádražní 30, Ostrava